Vil spesialisere på Vestbredden

Dr. Jehad Jeara i gult på Al-Najah University Hospital.
Dr. Jehad Jeara i gult på Al-Najah University Hospital.

– På tross av usikkerheten er det i Palestina jeg hører hjemme.

Jehad Jeara er en av mange leger i Palestina som har måttet spesialisere seg i Europa og USA. I 1987 dro han til Tyskland for å spesialisere seg innen hjerte- og karkirurgi, da dette var et tilbud han ikke ville fått i Palestina. Det er ikke tilstrekkelig med stillinger for spesialisering på Vestbredden til å dekke behovet for spesialiserte leger. Etter å ha fullført videreutdanningen i 1993, ble Jeara værende i Tyskland i 18 år før han returnerte til Nablus, Palestina.

– Grunnen til at jeg ble værende i Tyskland etter min spesialisering var ikke av økonomiske årsaker, men på grunn av sikkerheten og tryggheten det ga oss. På legelønn kan jeg leve like godt i Palestina som i Tyskland, men ved å reise til Europa slapp jeg følgene av den israelske okkupasjonen, sier Jeara.

Etter årene i Tyskland var det på tide for Jehad, hans kone og barn å dra hjem igjen til familien og hjemlandet. Siden 2005 har han jobbet på flere sykehus i Nablus-området, og er nå overlege for kardiokirugiskavdeling på Al-Najah University Hospital.

I løpet av sin tid i Nablus har han vært med på å utdanne en rekke palestinske hjertekiruger. En av dem er nå ferdigutdannet, og den andre fullfører de siste eksamenene i løpet av de kommende ukene.

– Dette er essensielt for å dekke det høye behovet av hjerteoperasjoner som behøves i fremtiden. Dette bidrar også til at palestinsk kunnskap og ressurser får utviklet seg og blir værende der det trengs mest, forteller Jeara.

117 kommentarer om “Vil spesialisere på Vestbredden

  1. Come and pick it up at the pharmacy or have it DDP delivered 36 hour cialis online Gastrointestinal Upset stomach, nausea, stomach flu, acid reflux disease, abdominal pain, diarrhea, dry mouth, difficulty in swallowing, inflammation of esophagus, gastric ulcer, loose stools and vomiting

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.