Manglende tilgang på vann

WHOs oversikt over Vestbreddens vannressurser
WHOs oversikt over Vestbreddens vannressurser

Et av de største problemene i konflikten mellom Palestina og Israel er vannressursene. Akviferfjellet står, sammen med Gallileasjøen, for 60 prosent av ferskvannsforsyningen, og Israel har eksklusiv kontroll over begge områdene. På tross av at store deler av Akviferfjellet ligger på Vestbredden, er det strenge restriksjoner for å bore etter vann for palestinerne, som følge av Oslo-avtalen. Dette fører til at store deler av vannet renner ned til israelske territorier.

Jessie Chang ved Palestinian Museum of Natural History forteller at dette skaper stor frustrasjon hos palestinerne, ettersom Israel tar omtrent 80 prosent av vannressursene fra Akviferfjellet, mens palestinerne kun får 20 prosent. Dette gjenspeiles i vannforbruket per person per dag, ifølge WHO.

Oversikt over vannforbruket per innbygger per dag (kilde: Wikipedia).
Oversikt over vannforbruket per innbygger per dag (kilde: Wikipedia).

I løpet av sommeren er tilgangen til vann redusert. Det israelske vannfirmaet Mekorot stenger dermed vannet til palestinske landsbyer slik at den israelske befolkningen ikke blir påvirket av reduksjonen. Dette medfører at palestinere som bor like ved ikke har nok vann til å drikke og lage mat. Israel kan også selge vannet de tar fra Vestbredden tilbake til palestinere til forhøyede priser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.