Søknadsinformasjon

Praktisk informasjon

  • Søknadsskjema finner du her
  • Søknadsfrist 28. februar kl. 23.59
  • Vi regner med å kunne gi tilbakemelding innen 7. mars til de som har fått plass
  • Du må ha fullført to års medisinstudium før sommeren 2019 for å kunne søke
  • Prosjektet arrangeres fra 26. juni – 26. juli 2019, med forbehold om små endringer
  • Du betaler en deltakeravgift på 2500,- som dekker losji, en del måltider og noen helgeutflukter under oppholdet. Reise tur/retur Vestbredden dekkes av deltakeren selv.

 

Sikkerhet

NorPal-Sawa følger den norske regjering og den norske ambassaden sine anbefalinger. Disse kommer vi kontinuerlig til å følge med frem mot og under oppholdet. Vi kommer også til å sørge for at alle deltakerne er godt informert om alle forholdsregler man bør ta. Per dags dato står det følgende:

”Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet ved reiser til og opphold på Vestbredden.»

For de som ønsker å lese mer om sikkerhet, har vi lagt ved to linker under.

Ambassaden: https://www.norway.no/en/palestine

Norske regjerings reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg

-land/palestina_reiseinfo/id2429013/#sikkerhet

 

Lurer du på noe? Les mer om prosjektet her, eller kontakt oss på norpal.sawa@gmail.com for mer informasjon!