Søknadsinformasjon

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsprosessen for prosjektet 2020 åpner 15. Januar og vil være åpen til og med 28. Februar

Kunne du tenke deg å søke? I såfall, trykk på «SØK NÅ»-knappen over eller følg denne linken https://forms.gle/JnfDsg4442w8Q3jE9

* Søknadssvar vil komme i løpet av de første ukene i mars. 

PRAKTISK INFORMASJON

Du må være Nmf-medlem og ha fullført to års medisinstudium før sommeren 2020 for å kunne søke. I tillegg vil søkere som har fullført medisinstudiet ikke bli prioritert. 

SIKKERHET

NorPal-Sawa følger den norske regjering og den norske ambassaden sine anbefalinger med tanke på deltakernes sikkerhet. Disse kommer vi kontinuerlig til å følge med frem mot og under oppholdet. Vi kommer også til å sørge for at alle deltakerne er godt informert om alle forholdsregler man bør ta. Per dags dato står det følgende:

”Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet ved reiser til og opphold på Vestbredden.»

For de som ønsker å lese mer om sikkerhet, har vi lagt ved to linker under.

Ambassaden: https://www.norway.no/en/palestine

Norske regjerings reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/palestina_reiseinfo/id2429013/#sikkerhet