Prosjektet 2016

Temaet for årets prosjekt er mental helse. Dette er valgt på grunnlag av at WHO anslår at mentale helseproblemer kan bli den største sykdomsbyrden i verden innen 2020. I tillegg har MSF (Medicins Sans Frontieres) satt mangel på mental helsehjelp på sin liste over globale humanitære kriser de mener forsvinner under medienes radar.

Publiserte data viser at det rundt 20 psykiatere på Vestbredden og kun 10 på Gaza. Dette er alt for få. Befolkingen på vestbredden er 2.5 millioner, det vil si det er ca 125 000 mennesker per psykiater. Vi ønsker at gjennom dette prosjektet skal vi å sette fokus på mental helse, både i Palestina, og i Norge.

Prosjektet varer i fire uker. De to første ukene vil studentene hospitere ved tre ulike sykehus i Nablus på Vestbredden. Her vil deltakerne få mulighet til å jobbe innen mange ulike fagfelt. De to neste ukene vil prosjektdeltagerene være på Balata flyktningeleir, vestbreddens nest største flyktningeleir, med rundt 30 000 flyktninger. Her vil prosjektdeltagerene lage og gjennomføre et førstehjelpskurs for barn og unge mellom 10 og 16 år. Under oppholdet arrangeres det også foredrag for at deltakerne skal få et innblikk i ulike aspekter av den israelsk-palestinske konflikten. I helgene arrangeres det utflukter til andre steder på Vestbredden, foreksempel tur til Betlehem, Dødehavet, Jerico og Hebron.

Bilde1Bilde2Bilde3Gjennom NorPal-Sawa får deltakerne førstehåndskunnskap om hvordan helsevesenet fungerer i et område som er preget av politiske konflikter og fattigdom. Videre får studentene kjennskap til hvordan det er å vokse opp og leve i flyktningleir, og hvordan dette påvirker både mental og somatisk helse.