Forside

NorPal-Sawa 2022 - Kommer Snart!

NorPal-Sawa er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk medisinstudentforening (Nmf) og International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) i Palestina. Hvert år siden prosjektet startet har ti norske og ti palestinske medisinstudenter møttes i byen Nablus på Vestbredden. I løpet av et fire ukers opphold hospiterer deltakerne på et eller flere lokale sykehus i byen, samt arrangerer aktiviteter for barn og ungdom fra flyktningleire i Nablus.

MÅLET MED PROSJEKTET

NorPal-Sawa ble startet i 2011 av to medisinstudenter. Deres visjon var å engasjere fremtidige leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet ønsker vi at deltakerne fra Norge vil få inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et helsevesen og en for mange ny og uvant kultur, som begge bærer preg av en langvarig og pågående konflikt. NorPal-Sawa ønsker å bidra til gjensidig utveksling av kultur, erfaringer som medisinstudenter, samt kunnskap og innsikt i global helse.

HVA FÅR DU SOM DELTAKER?

  • Førstehåndskunnskap om hvordan helsevesenet fungerer i et område som er preget av politiske konflikter og fattigdom
  • En annerledes sykehushverdag
  • Oppleve og se caser du aldri kommer til å få se i norske sykehus
  • Få oppleve Vestbredden på godt og vondt
  • En opplevelse og venner for livet