Om prosjektet

NorPal-Sawa 2018

NorPal-Sawa er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Medisinstudentforening (NMF) og International Federation of Medical Students’ Associations (IMFSA). Hvert år siden prosjektet startet har ti norske og ti palestinske medisinstudenter møttes i byen Nablus beliggende på Vestbredden. I løpet av et fire ukers opphold hospiterer deltakerne på et eller flere lokalsykehus i byen, samt arrangerer en sommerleir for barna i den største flyktningleiren på Vestbredden, Balata.

LOGO2015NMF

Visjonen til NorPal-Sawa er å engasjere fremtidige leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet vil deltakerne få inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et helsevesen og en for mange ny og uvant kultur, som begge bærer preg av en langvarig og pågående konflikt.

Vi er stolte av å kunne presentere tema for NorPal-Sawa 2018, ”mor-barn-helse”. Vestbredden og resten av de okkuperte palestinske områdene står fremdeles midt i en langvarig konflikt som i 2017 gikk inn i sitt 50ende år. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at én million mennesker er i behov for humanitære intervensjoner i form av helsehjelp og ernæring (1). Mens situasjonen i helsesektoren på Gazastripen primært er preget av mangelfull tilgang på legemidler og medisinsk utstyr, strømavbrudd og en betydelig tynnslitt infrastruktur, byr situasjonen på Vestbredden på andre utfordringer. Helsesektoren bærer her større preg av dårlig tilgjengelighet på helsehjelp grunnet adgangs- og reiserestriksjoner for palestinere til områder som blir beskyttet med sikkerhetsvegger og militære sjekkpunkter. Særlig utsatte grupper er gravide kvinner, akutt syke barn, eldre og personer med kroniske sykdommer.

I Norge kan vi lese om at Jordmordforbundet ser bekymringsfullt på statistikk som viser at 400 norske barn hvert år fødes utenfor sykehus (2), blant annet på bakgrunn av et norsk forskningsprosjekt som konkluderer med at dødsrisikoen er tre ganger høyere utenfor fødeinstitusjon (3). På Vestbredden risikerer gravide kvinner å måtte føde ved militære sjekkpunkter fordi de nektes å passere av israelske soldater. To rapporter fra henholdsvis FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) og WHO beskriver hvordan veisperringer, sjekkpunkter og regelrette sikkerhetsmurer utgjør en betydningsfull byrde for gravide palestinske kvinner (4,5). Bevegelsesbegrensningene gjelder ikke kun i tilfellet transport til fødeinstitusjon, men påvirker også tilgjengeligheten på god pre- og postnatal omsorg. En annen WHO-rapport konkluderer med at den reduserte tilgjengeligheten på reproduktiv helsehjelp og familieplanleggingstjenester medfører en høyere forekomst av lav fødselsvekt og en høyere morbiditet og mortalitet for kvinnen og den nyfødte. I tillegg bidrar umøtte behov for familieplanlegning til signifikant høyere fertilitet på Vestbredden (6). Dessuten vil utfordrende og risikabel tilgang på helsehjelp tjene som en ekstra psykologisk stressfaktor som direkte kan påvirke helsen til både mor og barn.

I den samme WHO-rapporten rapporteres en MMR (maternal mortality rate) på 42 per 100 000 i 2016 (6). Til sammenlikning er MMR i Israel på 5 per 100 000. Palestina har dessuten den laveste nedgangen i mortalitet for barn under 5 år (14.9 per 1000) sammenliknet med andre arabiske land (6), noe som ikke oppfyller FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten. Siden 2006 har heller ikke spedbarnsdødeligheten gått ned blant palestinske flyktninger (7). Likevel peker pilene for mange andre helseindikatorer i riktig retning, blant annet grunnet internasjonale bidrag for å etablere tilnærmet 100 % vaksinedekning, kontroll over smittsomme sykdommer og forbedringen i tilgangen på svangerskapsomsorg. Imidlertid er bildet mer sammensatt enn dette da Palestina, som del av en mer internasjonal trend, opplever et skifte fra underernæring til feilernæring, som påvirker helsen til både voksne og barn. WHO kunne rapportere om nedgang i undervekt blant barn, samtidig som prevalensen av overvekt steg fra 5 til 8 %. Vitaminmangler og anemi er utbredt og bidrar til økningen i forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer i Palestina (6).

Fra sommerleir i Balata 2017. Barna lærer om sunt kosthold gjennom undervisning og lek.

Som deltakere i fjorårets prosjekt ble vi vitne til hvordan symptomer på psykiske lidelser ble mindre anerkjent og tidvis underkommunisert på sykehusene. Dette til toss for at den palestinske befolkningen i stor grad lever under mentalt utfordrende omstendigheter. En kvalitativ studie i The Lancet retter søkelyset mot angst hos gravide kvinner i Øst-Jerusalem som en konsekvens av okkupasjonspålagte hindringer, blant annet risiko for forsinkelser og fødsel på sjekkpunkter, manglende familiestøttesystemer og substandard prosedyrer for fødselsregistrering (9). Dessuten medfører den langvarige okkupasjonen høye nivåer av akutt og kronisk stress for mange familier, da de må leve med frykt for tvangsflytning, frihetsberøvelse og eskalering av konfliktnivået. I en rapport fra Unicef i perioden juli-september 2017 ble det dokumentert arrestasjon av 200 barn i Øst-Jerusalem (8). I den tidligere omtalte WHO-rapporten rapporteres det om at utbredelsen av PTSD blant barn i Palestina er spesielt høy, et sted mellom 23 % og 70 % (6).

De helseproblemene som kort har blitt presentert her representerer kun et liten smakebit på hva som kan bli relevant å legge fokus på i NorPal Sawa 2018. Det dreier seg om tilstander og sykdommer vi er kjent med i Norge, men hvis forekomst, behandling og prognose påvirkes av en konflikt som allerede har påvirket livene og helsen til flere generasjoner palestinere.

Vi gleder oss til å høre hvordan nettopp DU tenker du kan bidra til neste års prosjekt!

 

Praktisk informasjon:

 • Vi åpner for søknader 1. januar! Søknadsfristen settes til 15. februar 2018, og vi regner med å kunne gi tilbakemelding innen 20. februar.
 • Du må ha fullført 2 års medisinstudium før sommeren 2018 for å kunne søke.
 • Prosjektet arrangeres fra 1. juli – 26. Juli 2018, med forbehold om små endringer.
 • Deltakeravgift blir 2500 kr. Losji, en del måltider og noen helgeutflukter dekkes av prosjektets budsjett. Man må selv betale flybillett.

Kontakt: Spørsmål kan sendes til norpal.sawa@gmail.com

Facebook-siden: NorPal-Sawa

Instagram: @NorPalSawa

Referanser:

 1. World Health Organization. Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2017 [internett]. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/emergencies/response-plans/2017/occupied-palestinian-territory/en/ [lastet ned 30 oktober 2017]
 2. Humberset K. Hvert år blir 400 barn født utenfor sykehus. Tiril, Eirik og Kasper er tre av dem. Aftenposten. 2017. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Hvert-ar-blir-400-barn-fodt-utenfor-sykehus-Tiril_-Eirik-og-Kasper-er-tre-av-dem-10682b.html [Lastet ned 30.10.17]
 3. Engjom H, Morken NH, Høydahl E, Norheim OF, Klungsøyr K. Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. BJOG. 2017; 217(2):210.e1-210.e12
 4. UN Human Rights Council, The issue of Palestinian pregnant women giving birth at Israeli checkpoints : report of the High Commissioner for Human Rights, 26 February 2009, A/HRC/10/35, available at: http://www.refworld.org/docid/49c776182.html [accessed 30 October 2017]
 5. World Health Organization. Right to health Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory. 2014-2015 [internett]. Tilgjengelig fra http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2014-15_-Final.pdf [lastet ned 30 oktober 2017]
 6. Manenti A, de Ville de Goyet D, Reinicke C, Macdonald J, Donald J. Report of a field assessment of health conditions in the occupied Palestinian territory. Februar 2016. Tilgjengelig fra: http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf [Lastet ned 30.10.17]
 7. van den Berg MM, Khader A, Hababeh M, Zeidan W, Seita A. Infant and neonatal mortality among Palestine refugees in Gaza, West Bank, Lebanon, and Jordan: an observational study. The Lancet. 2017; vol 390, S10.
 8. State of Palestine Humanitarian Situation Report [internett]. Juli-September 2017. Tilgjengelig fra: https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_State_of_Palestine_Humanitarian_Situation_Report_Sept_2017.pdf [Lastet ned 30.10.17]
 9. Hammoudeh D, Hamayel L, Giacaman R. Women’s anxieties relating to documentation, registration, time, and place of childbirth in Kufr ‘Aqab, East Jerusalem: a qualitative study. The Lancet. 2017; vol 390, S1.