NorPal-Sawa

NorPal- Sawa er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk medisinstudentforening(Nmf) og International Federation of Medical Students’ Association(IFMSA) i Palestina. Hvert år siden prosjektet startet har ti norske og ti palestinske medisinstudenter møttes i byen Nablus på Vestbredden. I løpet av et fire ukers opphold hospitere deltakerne på et eller flere lokale sykehus i byen, samt arrangerer aktiviteter for barn og ungdommer fra flyktningleire i Nablus. Hvert år velges et nytt tema som skal prege aktivitetene og det faglige innholdet i prosjektet. Tidligere år har tema for prosjektet vært; mental helse (2016),  diabetes og andre livsstilssykdommer (2017) og Mor-barn- helse (2018).

 

Tema for NorPal- Sawa 2019

For 2019 har vi valgt temaet akuttmedisin. Vestbredden og resten av de okkuperte palestinske områdene står fremdeles midt i en langvarig konflikt. I perioden 4.-17.desember 2018 ble syv palestinere drept og 1032 alvorlig skadet.  Av disse ofrene ble 444 fraktet til sykehuset for akutt behandling. I den samme perioden ble det til WHO rapportert om 11 tilfeller av angrep på helsevesenet på Vestbredden. Verden helseorganisasjon(WHO) estimerer at en million mennesker har behov for humanitære intervensjoner i form av helsehjelp og ernæring. Konfliktområder som Palestina har høy forekomst av fysiske og psykiske traumer, samt av død som følge av dette. Vi ønsker derfor å benytte NorPal 2019 til å sette fokus på akuttmedisin i områder preget av konflikt og okkupasjon, faktorer som kompliserer disse forholdene og virkningene av dette på folks fysiske og psykiske helse.

 

Målet med NorPal-Sawa

NorPal-Sawa ble startet i 2011 av to medisinstudenter. Deres visjon var å engasjere fremtidige leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet ønsker vi at deltakerne fra Norge vil få inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et helsevesen og en for mange ny og uvant kultur, som begge bærer preg av en langvarig og pågående konflikt. NorPal-Sawa bidrar til gjensidig utveksling av kultur, erfaringer som medisinstudenter, samt kunnskap og innsikt i global helse.

 

Hva får du som deltaker?

 • Førstehåndskunnskap om hvordan helsevesenet fungerer i et område som er preget av politiske konflikter og fattigdom
 • En annerledes sykehushverdag
 • Oppleve og se caser du aldri kommer til å få se i norske sykehus
 • Få oppleve Vestbredden på godt og vondt
 • En opplevelse og venner for livet

 

Praktisk informasjon

 • Søknadsskjema finner du her
 • Søknadsfrist 28. februar kl. 23.59
 • Vi regner med å kunne gi tilbakemelding innen 7. mars til de som har fått plass
 • Du må ha fullført to års medisinstudium før sommeren 2019 for å kunne søke
 • Prosjektet arrangeres fra 26. juni – 26. juli 2019, med forbehold om små endringer
 • Du betaler en deltakeravgift på 2500,- som dekker losji, en del måltider og noen helgeutflukter under oppholdet. Reise tur/retur Vestbredden dekkes av deltakeren selv.

 

Sikkerhet

NorPal-Sawa følger den norske regjering og den norske ambassaden sine anbefalinger. Disse kommer vi kontinuerlig til å følge med frem mot og under oppholdet. Vi kommer også til å sørge for at alle deltakerne er godt informert om alle forholdsregler man bør ta. Per dags dato står det følgende:

”Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet ved reiser til og opphold på Vestbredden.»

For de som ønsker å lese mer om sikkerhet, har vi lagt ved to linker under.

Ambassaden: https://www.norway.no/en/palestine

Norske regjerings reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/palestina_reiseinfo/id2429013/#sikkerhet

 

Kontakt: Spørsmål kan sendes til norpal.sawa@gmail.com

Facebook: NorPal-Sawa

Instagram: @NorPalSawa