Om Prosjektet

NorPal-Sawa ble startet i 2011 av to norske medisinstudenter som hadde en visjon om å engasjere fremtidige leger i spørsmål rundt helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet ønsker vi at de norske deltakerne vil tilegne seg inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et annerledes helsevesen og en for mange ny og uvant kultur, som begge bærer preg av en langvarig og pågående konflikt. 
 
 
 

PRAKTISK INFORMASJON

NorPal-Sawa varer fra  slutten av juni/ starten av juli til slutten av juli. 

Deltakerne betaler selv en deltakeravgift på 2500kr som dekker losji, en del måltider og noen helgeutflukter under oppholdet.

Reise tur/retur Vestbredden dekkes av deltakeren selv.

VISJON

Verdenen vi lever i blir stadig mer globalisert og med dette vil de helserelaterte utfordringene som fremtidige leger vil møte endre seg. Det er derfor viktig at fremtidige leger tilegner seg innsikt og kunnskap innen global helse og samarbeid. Vi ønsker at NorPal-Sawa skal bidra til gjensidig kulturutveksling mellom deltakerne og kunnskap innen global helse. 

Samtidig gir prosjektet en unik mulighet for at medisinstudenter fra vidt forskjellige bakgrunner skal komme sammen og dele sine erfaringer. 

Vi ønsker og håper at erfaringene, kunnskapen og historiene deltakerne vil oppleve vil være med å prege dem som fremtidige leger og deles med deres medstudenter og fremtidige kollegaer. 

OM PROSJEKTET

Prosjektet er drevet i samarbeid med Norsk medisinstudentforening (Nmf) og The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Palestine

Prosjektet foregår hovedsakelig i byen Nablus, den største palestinske byen på Vestbredden med ca. 130 000 innbyggere. Av disse er ca. 30 000 bosatt i den største flyktningeleiren på Vestbredden, Balata. 

NorPal-Sawa er et studentledet prosjekt og organiseres av en gruppe palestinske og norske koordinatorer (vanligvis fjorårets deltakere). De palestinske koordinatorene har også en aktiv rolle under selve prosjektet da de norske koordinatorene ikke er med til Vestbredden. 

Årets prosjekt vil ha spesielt fokus på akuttmedisin og mental helse. 

HVA DU FÅR SOM DELTAKER?

I løpet av det fire uker lange oppholdet vil deltakerne få muligheten til å oppleve et vidt spekter av kliniske settinger.  Deltakerne vil blant annet hospitere på to forskjellige sykehus, et hovedsakelig medisinsk og et hovedsakelig kirurgisk, være med i ambulansetjenesten, samt være med lokale jordmødre til omkringliggende landsbyer. Hospitering vil i all hovedsak foregå i de to første ukene av prosjektet, men det er også mulig å tilbringe mer tid i praksis senere i prosjektet hvis dette er ønskelig.

Den tredje uken vil det bli holdt workshops og foredrag i regi av de norske og palestinske deltakerne, leger fra de lokale sykehusene og annet helsepersonell.

Den siste uken av prosjektet vil bli brukt til å arrangere førstehjelpskurs for ungdommer fra flyktningleiren Balata i Nablus. I løpet av de første tre ukene vil deltakerne bli drillet i HLR, hvordan stanse blødning og brannskadebehandling, som de så vil lære videre til ungdommene under førstehjelpskurset den siste uken av prosjektet. Målet er at ungdommene skal sitte igjen med konkrete kunnskaper etter kurset, slik at de kan føle seg tryggere på å håndtere akutte situasjoner dersom de skulle komme ut for dette. Vi håper også kurset vil gi ungdommene mestringsfølelse og samhold.