Prosjektet 2022

Prosjekttema for Nor-Pal Sawa 2022 er «akuttmedisin». Prosjektet bærer noe preg av at det har stått stille i to år grunnet koronapandemien, der tidligere kontaktpersoner på Vestbredden har blitt uteksaminert. Med gamle ildsjeler og nye pågangsvillige koordinatorer rulles allikevel maskineriet igang og holder liv i et viktig samarbeid.

Å leve under en okkupasjonsmakt der vold er en stor del av dagliglivet er en situasjon som er vanskelig for mange nordmenn å se for seg. Ikke-eksisterende HMS-tiltak i tillegg fører til mange traumatiske skader som følge av fall og trafikkulykker. I et akuttmottak der vi ble møtt av mange slike skader følte vi at valget av tema var veldig treffende.

Mens kunnskapen er god, er det sjelden at utstyret holder samme oppdaterte standard. Da en eldre mann kommer inn med mistenkt hjerneblødning med redusert bevissthet etter fall ned en murtrapp viser det seg at CT-maskinen på sykehuset ikke fungerer. Han må dermed fraktes til et annet sykehus for CT. Det samme gjelder for en mann som kommer inn med skuddskader og store blødninger i beina. Han må derfor også fraktes til et annet sykehus. Dessverre døde han under transporten.

På Rafidia sykehus fikk vi muligheten til å følge opp pasientene gjennom behandlingen. Der de først kom inn i akuttmottaket, til operasjonsstuen og videre til sengepost. Vi så mange pasientforløp og fikk også innblikk i obstetrikken og nyfødtintensiven. Dette var svært lærerikt i et helsesystem som bærer preg av mye kunnskap, men begrensede ressurser og utstyr.

Akuttmedisinen fikk også svingt seg da vi holdt førstehjelpskurs for jenter under 15 år i flyktningleiren Balata utenfor Nablus. Med god hjelp av palestinske studenter som tolker fikk de forhåpentligvis med seg noe av det vi ønsket å formidle, og sitter igjen med viktig kunnskap for å håndtere diverse akuttmedisinske problemstillinger.

I helgene hadde vi utflukter til blant annet Hebron, Ramallah, Betlehem, Jericho og Dødehavet. Her fikk vi se mer av den polariserte konflikten og fikk dypere forståelse av hvordan det er å leve under okkupasjon. Vi fikk med oss guidet tur gjennom Hebrons gater med presenning over. Slik beskytter de seg mot bosettere som kaster stein og urin ned på dem. Guidet tur gjennom Betlehems mange severdigheter og besøk i Aida flyktningleir. I ørkenvarme Jericho fikk vi turet til Dødehavet og var ellers ganske slått ut av varmen.

I alt er NorPal-Sawa en svært lærerik og meningsfull utveksling der man får se spennende caser på sykehuset og får mye livserfaring ellers i samfunnet. En får oppleve hvordan helsesystemet fungerer i en helt annen del av verden, under helt andre forutsetninger enn hva vi har i Norge. Man får sterke vennskap, og kulturutveksling med en utrolig spennende kultur på et sted i verden som er hellig for så mange. Vi anbefaler deg å søke, for dette er en opplevelse du ikke vil gå glipp av.