Prosjektet 2019

For 2019 har vi valgt temaet akuttmedisin. Vestbredden og resten av de okkuperte palestinske områdene står fremdeles midt i en langvarig konflikt. I perioden 4.-17.desember 2018 ble syv palestinere drept og 1032 alvorlig skadet.  Av disse ofrene ble 444 fraktet til sykehuset for akutt behandling. I den samme perioden ble det til WHO rapportert om 11 tilfeller av angrep på helsevesenet på Vestbredden. Verden helseorganisasjon(WHO) estimerer at en million mennesker har behov for humanitære intervensjoner i form av helsehjelp og ernæring. Konfliktområder som Palestina har høy forekomst av fysiske og psykiske traumer, samt av død som følge av dette. Vi ønsker derfor å benytte NorPal 2019 til å sette fokus på akuttmedisin i områder preget av konflikt og okkupasjon, faktorer som kompliserer disse forholdene og virkningene av dette på folks fysiske og psykiske helse.