Om Prosjektet
"Medisinstudenter side om side"

"Tilgang til helsehjelp på Vestbredden"

Historien

Prosjektet ble startet i 2011 av to norske medisinstudenter. Deres visjon var å engasjere fremtidige leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet ønsker vi at deltakerne fra Norge vil få inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et helsevesen og en for mange ny og uvant kultur, som begge bærer preg av en langvarig og pågående konflikt. NorPal-Sawa ønsker å bidra til gjensidig utveksling av kultur, erfaringer som medisinstudenter, samt kunnskap og innsikt i global helse.

Global helse og samarbeid er et svært viktig tema å tilegne seg innsikt og kunnskaper i da den verdenen vi lever i stadig blir mer globalisert, og de helserelaterte utfordringene endrer seg. Medisinstudenter er en viktig målgruppe, da det er denne gruppen unge mennesker som skal møte fremtidens helseutfordringer som leger. Gjennom et møte mellom 20 medisinstudenter fra forskjellige studiebyer, både i Norge og Palestina, ønsker vi at erfaringene, kunnskapen og historiene deltakerne opplever vil prege dem som fremtidige leger og deles med deres fremtidige kollegaer.  

Organisasjonen

Prosjektet organiseres av en gruppe palestinske og norske koordinatorer. Disse koordinatorene er (vanligvis) fjorårets deltakere.

De palestinske koordinatorene har også en aktiv rolle under selve prosjektet da de norske koordinatorene ikke er med til Vestbredden. 

 

Samarbeidspartnere

Prosjektet er drevet i samarbeid med norsk medisinstudentforening (nmf) og
The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Palestine. 

Tidligere temaer

Mor-barn-helse (2018)

Bakgrunnen for dette valget er egne erfaringer og beretninger fra enkeltpersoner og organisasjoner om hvordan okkupasjonen medfører store belastninger og bekymringer for gravide og fødende.

Diabetes og andre livsstilssykdommer (2017)

Denne gruppen sykdommer er ifølge WHO den ledende indirekte årsaken til død i Palestina. Den direkte årsaken er konsekvensen av blant annet langtkommet og dårlig behandlet diabetes, usunt kosthold og dårlig livsstil, nemlig kardiovaskulære hendelser.

Mental helse (2016)

Inspirert av en liste MSF (Medecins Sans Frontieres) la frem under overskriften Glemte Kriser 2015″. Blant disse helserelaterte problemstillingene som per dags dato går under medienes radar, var mental helse en slik ”glemt krise”.